HTML

social histories blog

társadalomtörténet-írói online fórum forrásokról, cikkekről, recenziókról, kérdésekről és projektekről. A „kéziratokat” ide várjuk: socialhistoriesblog (a) gmail.com

Naptár

december 2018
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

2010.05.07. 21:10 jmbalogh

Kiállítás a BTM-ben: Budai bürger, pesti polgár. Polgári értékrend, polgári mentalitás a 19. századi Pest-Budán

A kiállítása megnyitója: 2010. május 13. 15 óra;
Budapest Történeti Múzeum Vármúzeuma, Budavári Palota E épület, Barokk Csarnok
1014 Budapest, Szent György tér 2.

Szólj hozzá!


2010.03.07. 12:47 jmbalogh

Személyes történelem

Monarchia, napló, hipertext: http://magyarsvejk.blog.hu/

Szólj hozzá!

Címkék: napló dualizmus


2009.08.11. 11:46 jmbalogh

Rendszerváltás(ok) Magyarországon (konferencia)

A Rendszerváltás(ok) Magyarországon című konferencia 2009. szeptember 10-én kerül megrendezésre a Legenda Közművelődési Egyesület szervezésében; a helyszín: Budapest Főváros Levéltárának előadóterme (1139 Budapest, Teve u. 3-5.).

Az előadások szinopszisai az egyesület oldaláról (itt) érhetők el.

 

9:00–12:00
Bevezető előadás: Rainer M. János – Az 1989-es magyar rendszerváltás fogalomtörténeti vázlata

I. Szekció: Rendszerváltások Magyarországon 1989-ig (Moderátor: Kövér György)

1. Kis Péter – Rendszer(ek) és rendszerváltozás(ok) a korai magyar történelemben
2. Várkonyi Gábor – A magyar politikai elit generációi az országegyesítés időszakában 1663–1703
3. Tóth Kinga – Az 1790–91. évi országgyűlés – egy új korszak kezdete
4. Csorba László – Győzelmes vereség vagy vesztes győzelem? Rendszerváltozások forradalomtól kiegyezésig – Pákozdtól Sedanig, 1848–1870
5. Kovács Tamás – Az 1918–1921-es változások
6. Majtényi György – Káderdűlő – az új elit térfoglalása 1945 után


13:00–16:00:
II. Szekció: Rendszerváltások Magyarországon 1989–1990 (Moderátor: Standeisky Éva)

1. Molnár János – Az állambiztonsági szolgálatok tevékenysége a rendszerváltás idején – 1989. június 16. és október 23. operatív előkészítése
2. Tóth Eszter Zsófia – A rendszerváltás és a munkásság dokumentum- és játékfilmek tükrében
3. Megyesi Boldizsár – A falvak és a mezőgazdasági termelés átalakulásának néhány aspektusa a rendszerváltozás után Magyarországon
4. Lénárt András – Idegenvezetők és a rendszerváltás
5. Szécsényi Mihály – Rendszertelen prostitúció
6. Hack-Handa József – Rendszerváltás a visszapillantó tükörből – lakossági vélemények az 1989-es magyar rendszerváltásról
7. Valuch Tibor – Az 1989–90-es rendszerváltás társadalmi hatásai

1 komment

Címkék: rendszerváltás


2009.05.05. 22:47 jmbalogh

Új témák, módszerek és megközelítések történelemtanároknak

Az utóbbi évtizedekben a történettudomány radikálisan megújult: a történészek más tudományágaktól kölcsönvett módszereket kezdtek használni, a történetírás – elsősorban ismeretelméletileg – önreflexívvé vált, olyan tárgyakat kezdtek legitimnek tekinteni, ami addig legfeljebb érdekességnek számított, és mindez jelentős empirikus eredményeket hozott. Önkritikusan meg kell vallanunk azonban, hogy ez a megújulás Magyarországon eleddig az egyetemi történészképzést sem hatotta át a kívánatos mértékben, így érthető, hogy az új szemléletmód a közoktatásban még kevésbé érvényesül.

Szólj hozzá!


2009.05.01. 12:18 jmbalogh

Irodalom a társadalomban - társadalom az irodalomban

Mgjelent a Sic Itur ad Astra - Fiatal történészek folyóirata legújabb (59/2009) száma.

A tematikus szám - Bolgár Dániel, Demmel József és Marsai Viktor szerkesztésében -  ezúttal az irodalomtörténet és a társadalomtörténet metszéspontjain/határvonalain elhelyezkedő tanulmányokkal örvendeztet meg bennünket.

A szerkesztőségi előszó a következő (lentebb pedig lásd a Tartalomjegyzéket):

Noha a trendekkel lépést tartani igyekvő irodalmárok és történészek mostanság egyre inkább kultúratudományként határozzák meg saját tudományterületüket, az irodalomtudósi és historikusi gyakorlat mégis nagyon kevéssé hasonlít egymásra. Ami egymásra hatás mégis megfigyelhető, az furcsa módon nem elsősorban az irodalomtörténet és a történetírás között van, hanem – igen egyoldalúan – az irodalomelmélet és speciálisan a társadalomtörténet között. Kötetünk – melynek összeállításakor szerkesztőségünk nagyban támaszkodhatott az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában működő „Magyar és európai felvilágosodás” doktori program oktató- és hallgatógárdájára – ezen a helyzeten kíván változtatni a maga szerény lehetőségeihez mérten. Éppen ezért olyan tanulmányokat válogattunk össze, amelyek átjárnak az irodalom- és a történettudomány, különösképpen az irodalomtörténet és a társadalomtörténet határvonalain. Az írások egyik (nagyobb) része arra vállalkozik, hogy az irodalmat, az irodalom művelésének gesztusát és ambícióját társadalmi kontextusa felől ragadja meg, másik része pedig szépirodalmi fikciók társadalomtörténeti olvasatát tárja az olvasó elé.

1 komment

Címkék: irodalom megjelent irodalomtörténet sic itur ad astra


2009.02.01. 22:46 jmbalogh

Személyes történelem: Aetas, 2008/3.

Megjelent az Aetas történettudományi folyóirat 2008. évi (23. évfolyam) 3. száma. A "Személyes történelem" című tematikus számot Deák Ágnes szerkesztette.

Híreink szerint sok helyen már nem lehet kapni a társadalomtörténészek körében oly nagyon várt folyóiratszámot, ezért felhíjuk olvasóink figyelmét az Aetas 2008/3. internetes elérhetőségére is (a teljes szám itt, PDF: 2,7 MB), azzal a kikötéssel, hogy előbb azért tessék csak megpróbálni megvásárolni a nyomtatott változatot.

2 komment

Címkék: napló megjelent önéletírás aetas


2009.01.26. 22:00 jmbalogh

Tökönrúgás a reformkorban. Perlekedő hamiskártyások Füreden

írta: Katona Csaba

Az írásnak egy hosszabb változata már megjelent: A szerencsejátékos haszonbérlő és a "professionatus spielerek" (Egy pillantás a reformkori társadalom peremvidékére). Acta Papensia, VIII. évfolyam, 2008. évi 12. szám. 27–50.

A fürdőhelyek nyári zaja, vidám élete vonzotta az éjszaka kalandorait — az más kérdés, hogy a fürdői propaganda, csakúgy, mint napjaink népszerű üdülőhelyeié, nem az ő jelenlétüket igyekezett sulykolni. A jelen írásban bemutatandó reformkori jogi procedúra fényt vet a füredi (ma: Balatonfüred) fürdővendégeknek erre a kevésbé szem előtt levő, a forrásokban dokumentáltan nehezen fellelhető, ám nagyon is karakteres rétegére. Azokra, akik nem tartoztak sem a fürdőn előszeretettel időző főnemességhez, sem a megyei közéletet meghatározó középnemességhez, sem pedig a tisztes polgári társasághoz, hanem a társadalom peremén élő, a törvényesség határát át-átlépő réteg alakjai, a korszak deklasszált vagy éppenséggel nagyon is lentről induló, de egy bizonyos szinten megrekedt elemei voltak.
Három hősünk közül kettő ilyesféle figura, bár ügyvédi mivoltuk nem ezt sejteti. Eredjünk azonban a nyomukba, és látni fogjuk, hogy a vizsgálat mi mindent tárt fel róluk. Elsőre tán furcsának hat a hasonlat, de szinte Rejtő Jenő-i történet bontakozik majd ki: házasságszédelgők, hamiskártyások, rosszhírű mulatóhelyek pincérei bukkannak fel, olyan kétes egzisztenciák társaságában, mint „Strausz, azelőtt kávés, mostanában pedig lókereskedő”, „Hatschek ácsmester” vagy „Goldburgnak a fia, ki most már Aranyvárinak nevezteti magát”. Lehet-e egy „tökönrúgásnak” társadalomtörténete? Úgy fest, lehet…

1 komment

Címkék: kártya per bűnözés fürdő reformkor füred ágyék félvilág